fbpx

กปท.ไทรย้อย จ.พิษณุโลก รวมใจชุมชน พิชิตโควิด-19

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือ กปท. ของเทศบาลตำบลไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก ประสบความสำเร็จ สร้างกลไกร่วมกับชาวบ้านและทุกภาคส่วน ทำให้จังหวัดพิษณุโลกไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดเลย