fbpx

เล็งปรับมาตรการคุมโควิดใน กทม.ยอดพุ่ง

กรมควบคุมโรคเล็งปรับมาตรการคุมโควิด ในกทม. หลังยอดป่วย พุ่งสูง 740 คน ในสัปดาห์หน้า ส่วนจังหวัดอื่นคุมได้ดีไม่ต้องปรับ ย้ำ การระบาดลามจากวงสถานบันเทิง ครอบครัว ที่ทำงาน ชุมชน