fbpx

กทม.-กรมราชทัณฑ์ เริ่มขุดลอกท่อฯ ตลาดห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 20 มิ.ย. – “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจเยี่ยมการขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน กทม. โดยร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มขุดลอกท่อบริเวณตลาดห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง วันแรก


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพฯ ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เขตดินแดง-ห้วยขวาง) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัด กทม. นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณตลาดห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง

“วันนี้เป็นวันแรกที่กรมราชทัณฑ์จัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามที่ กทม.ขอความร่วมมือไป ต้องขอขอบคุณ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ท่านได้ริเริ่มโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกัน และน่าดีใจที่ทุกวันนี้กรมราชทัณฑ์มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันผู้ทำงานมากขึ้น เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา ถุงมือ รวมถึงดูแลสวัสดิการของผู้ต้องขังที่มาช่วยงานเป็นอย่างดี และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ที่ กทม.กลับมาว่าจ้างกรมราชทัณฑ์ให้นำผู้ต้องขังขุดลอกท่อระบายน้ำอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสัญญาว่าจ้างที่ทำกับภาคเอกชน ขอให้ช่วยกันดูแลและมีน้ำใจกับผู้ต้องขังที่มาช่วยเรา และขอให้พวกเราอดทนกันนิดหนึ่งกับการจราจรที่อาจติดขัดเล็กน้อยจากรถดูดเลน” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว


สำหรับการขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตดินแดง ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการขุดลอกท่อรวมระยะทางประมาณ 1,150 เมตร โดยบุคลากรจากสำนักการระบายน้ำ จำนวน 30 คน ดำเนินการ 350 เมตร บุคลากรจากสำนักงานเขตดินแดง จำนวน 25 คน ดำเนินการ 150 เมตร รถดูดเลน จำนวน 2 คัน ดำเนินการ 200 เมตร และกรมราชทัณฑ์ดำเนินการ 450 เมตร โดยใช้แรงงานนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 80 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาและแก้ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร

“ตลาดห้วยขวางเป็นจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำท่วมขัง ฝนตกนิดเดียวก็ท่วมแล้ว เนื่องจากเป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีคนหนาแน่น การร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ที่ผ่านมาเราดำเนินการเรื่องการระบายน้ำไปหลายจุด โดยเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำ ขุดลอกท่อระบายน้ำ รวมถึงลงไปแก้ไขในจุดเปราะบางน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์เรื่องน้ำจะดีขึ้น และเราจะเดินหน้าต่อไป” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับแผนความร่วมมือระหว่างสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง และกรมราชทัณฑ์ เพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณตลาดห้วยขวางและถนนต่อเนื่องนั้น จะดำเนินการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-14.00 น. ความยาวรวมทั้งสิ้น 3,600 เมตร แบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาสุข ช่วงคลองนางซอง ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ช่วงถนนประชาสุข ถึงคลองห้วยขวาง (ขาออก) ช่วงคลองนาซอง ถึงถนนประชาสงเคราะห์ (ขาเข้า) ความยาวรวมประมาณ 1,175 เมตร


2.สำนักงานเขตดินแดง ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงซอยประชาสงเคราะห์ 32 ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และซอยประชาสงเคราะห์ 32 ช่วงถนนประชาสงเคราะห์ ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ความยาวรวมประมาณ 550 เมตร 3.กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงคลองนาซอง ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 32 (ขาออก) ช่วงคลองนาซอง ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (ขาเข้า) ความยาวรวมประมาณ 1,320 เมตร 4.รถดูดเลน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ช่วงหน้าตลาดห้วยขวาง ถึงคลองห้วยขวาง ความยาวรวมประมาณ 555 เมตร

ทั้งนี้ กทม. มีท่อระบายน้ำความยาวรวมประมาณ 6,564 กม. แบ่งเป็นถนนสายหลักความยาว 2,050 กม. ในตรอก ซอย ความยาวประมาณ 4,514 กม. โดยในปี 2565 มีแผนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวมทั้งสิ้น 3,390.43 กม. ดังนี้ 1.แผนงานประจำ ความยาวประมาณ 2,856.52 กม. โดยใช้แรงงานลูกจ้างและรถดูดเลน ความยาวประมาณ 1,149.22 กม. (สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการ 134.69 กม. และสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการ 1,014.53 กม.) และจ้างเอกชนดำเนินการ ความยาวประมาณ 1,707.30 กม. (สำนักการระบายน้ำจ้างดำเนินการ 202.67 กม. และสำนักงานเขต 50 เขต จ้างดำเนินการ 1,504.63 กม.) ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงานประจำได้ 2,065.15 กม. คิดเป็น 72.29 % 2. แผนงานจ้างกรมราชทัณฑ์ ตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ความยาวประมาณ 530.31 กม. (สำนักการระบายน้ำจ้างดำเนินการ 249.60 กม. สำนักงานเขต 50 เขต จ้างดำเนินการ 280.71 กม.) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน และ 3. CSR ความยาวประมาณ 3.60 กม. -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนคนกรุงดูหนังกลางแปลง เริ่ม 7 ก.ค.นี้

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ชวนดูหนังกลางแปลง เริ่ม 7 กรกฎาคมนี้ ในเทศกาล “กรุงเทพฯ กลางแปลง” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประเดิมเรื่องแรก “2499 อันธพาลครองเมือง” ณ ลานคนเมือง

อุตุฯ เตือนทั่วไทยฝนตกหนักบางพื้นที่-กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 60% ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ

นักตบสาวไทย เผยเป็นไปตามเป้า ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต ศึกเนชั่นส์ลีก

วอลเลย์บอลหญิง “เนชั่นส์ ลีก 2022” สนามที่ 3 ที่ประเทศบัลแกเรีย ทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรก ชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-11, 25-22, 25-17 ทำสถิติชนะเพิ่ม 5 นัด แพ้ 4 นัด

ปะทะเดือดชายแดน วันที่ 4 ผู้อพยพทะลักเข้าไทยกว่า 270 คน

ตาก 29 มิ.ย. – สถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-เมียนมา เข้าสู่วันที่ 4 มีชาวบ้านฝั่งเมียนมากว่า 270 คน อพยพหนีตายจากการบินรบทิ้งระเบิดมาหลบพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ส่งผลให้ทหารและฝ่ายปกครอง อ.พบพระ ต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัย

การสู้รบติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในรัฐกะเหรี่ยง เข้าสู่วันที่ 4 ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ที่มีกำลังทหารไม่ต่ำกว่า 200 นาย เข้าปิดล้อมเพื่อจะยึดฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ของทหารเมียนมา บ้านอูเกรทะ อ.ซูการี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามกับห้วยแม่หม้าย หมู่ที่ 2 บ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีการยิงปะทะกันอย่างหนัก ผ่านมาถึงวันที่ 4 การปะทะยังคงดุเดือด และทำให้ทหารทั้ง 2 ฝ่าย บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดน จ.ตาก ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้พื้นที่ชายแดน จ.ตาก มีกระสุนไม่ทราบชนิด/ไม่ทราบฝ่าย จำนวน 2 ลูก ลอยข้ามมาตกยังฝั่งไทย บริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก

ด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้ยิงเตือนด้วยกระสุนควันไปยังฝั่งเมียนมา รับทราบว่ามีกระสุนข้ามมาตกในฝั่งไทย พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเตือนและทำหนังสือประท้วงไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.พบพระ เข้าสำรวจบริเวณที่พบกระสุนข้ามมาตกยังฝั่งไทย ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบโต้หากมีการรุกล้ำอธิปไตย หรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย

สำหรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และขอเดินทางเข้ามารับการรักษาในฝั่งไทยนั้น ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลตามหลักมนุษยธรรม ล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดน จ.ตาก อยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังการสู้รบในฝั่งเมียนมาดำเนินมาต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยมีผู้อพยพทะลักเข้ามาในไทยแล้วกว่า 270 คน. – สำนักข่าวไทย