fbpx

ปล่อยผู้ต้องขังคดีกัญชา 3,071 ราย พรุ่งนี้

กรุงเทพฯ 8 มิ.ย. – การปลดล็อกกัญชาในวันพรุ่งนี้จะส่งผลให้มีนักโทษคดีกัญชาได้รับการปล่อยตัว ขณะที่หน่วยงานด้านผู้บริโภคและแพทย์เตือนการใช้กัญชารักษาโรคควรได้รับการปรึกษาแพทย์ก่อนใช้


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมหารือถึงการปลดล็อกกัญชา ที่จะมีผลวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.) แต่จะต้องมีกฎหมายรองในการบังคับใช้ ดังนั้น ที่ประชุมได้ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมหลังปลดล็อก โดยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในคดีกัญชา ที่ต้องปล่อยตัวกว่า 4,000 คนทันที

กรมราชทัณฑ์ได้รายงานตัวเลขจำนวนผู้ต้องขังที่มีความผิดเกี่ยวกับกัญชา จำนวน 4,075 ราย แบ่งเป็นมีความผิดเกี่ยวกับคดีกัญชาคดีเดียว 3,071 ราย มีความผิดฐานอื่นด้วย 1,004 ราย โดยนักโทษเด็ดขาด และผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเกี่ยวกับกัญชาคดีเดียว ศาลจะปล่อยตัวและพิพากษายกฟ้อง ส่วนที่มีฐานความผิดอื่นด้วยจะไม่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ แต่ศาลจะแก้ไขยกเลิกโทษที่เกี่ยวกับคดีกัญชาให้


กรมราชทัณฑ์ได้ให้ผู้บัญชาการเรือนจำเร่งทำคำร้องให้ผู้ต้องขังที่เกี่ยวกับคดีกัญชา ให้ศาลพิจารณา เพื่อศาลจะได้ออกหมายปล่อยตัว ขณะนี้หลายเรือนจำมีความพร้อมในเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่เกี่ยวกับคดีกัญชา ในวันพรุ่งนี้แล้ว ส่วนใหญ่จะได้รับการปล่อยตัวทันที ซึ่งผู้ต้องขังรู้ตัวล่วงหน้าแล้วทุกคน ส่วนคดีในส่วนของ ป.ป.ส. ต้องจำหน่ายออกจากสารบบ แบ่งเป็นคดียึดทรัพย์ 99 คดี คดีทรัพย์สิน 110 ล้านบาท

องค์กรของผู้บริโภคถามหามาตรการควบคุม
นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ส่งหนังสือแสดงข้อห่วงใยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ในทางปฏิบัติน่าจะยังมีอันตราย โดยเฉพาะช่อดอกที่หากมีการนำไปใช้ในการบริโภคหรืออุปโภค โดยไม่มีมาตรการรองรับ อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตได้ หลังปลดล็อกจะทำให้มีการนำช่อดอก ใบ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อจำหน่าย โดยเฉพาะช่อดอกที่หากนำไปใช้อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชน

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านอาหารฯ กล่าวอีกว่า จากการประกาศของกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบหรือปรุงอาหาร ได้กำหนดร้อยละของสารทีเอชซี (Tetrahydrocannabinol : THC) โดยน้ำหนักต่อเมนูเสิร์ฟ และกำหนดปริมาณการใช้ใบกัญชาที่แนะนำต่อเมนู จึงเกิดคำถามว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจสอบ และจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นมีสารทีเอชซีเกินกว่าร้อยละ 0.2 หรือไม่ รวมถึงผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบหรือทราบได้อย่างไรว่าร้านอาหารจะใช้ปริมาณใบกัญชาตามที่ประกาศกรมอนามัยฯ กำหนด


นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่มีข้อห่วงใย เรื่องไม่มีมาตรการควบคุมการขายอาหารทางออนไลน์ การขาดการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานอย่างเป็นระบบ ถึงผลกระทบไม่พึงประสงค์จากการบริโภค หรือการไม่มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

เข้มสกัดกั้นแนวชายแดนปลดล็อกกัญชา
พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เปิดเผยแนวทางการดูแลปราบปรามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ถือเป็นภารกิจสำคัญของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ที่มีนโยบายให้ทุกโรงพักเข้มงวดสกัดกั้นปราบปรามจับกุม เน้นหนักตามแนวชายแดน เมื่อมีการปลดล็อกกัญชา จึงต้องมีการหารือวางแนวทางกับหน่วยงานความมั่นคง เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติใช้ช่องว่างกฎหมายลักลอบนำเข้ามากขึ้น

ส่วนการนำเข้าตามแนวชายแดนยังเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องหารือหลายฝ่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เชื่อว่าจะต้องมีความชัดเจน และจะต้องวางมาตรการไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ากัญชามากขึ้น เพราะพื้นที่จังหวัดนครพนม ถือเป็นชายแดนสำคัญที่ลักลอบนำเข้าต่อเนื่อง

จังหวัดนครพนม เป็นเมืองชายแดนที่ด้านทิศตะวันออกติดกับแขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ ของ สปป ลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนยาวประมาณ 153 กิโลเมตร จึงมักจะมีข่าวเกี่ยวกับการจับกุมยาเสพติดให้โทษจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เมื่อมีการปลดล็อกกัญชา การจับกุมผู้ลักลอบลำเลียงกัญชาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะใช้กฎหมายอะไรในการดำเนินคดี เพราะกฎหมายใหม่อยู่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา ต่อสภาฯ

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์-ร้าน “ท่อมชงชา”
นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พาสื่อมวลชนตรวจความพร้อมในการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ที่จะคอยให้บริการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องขออนุญาตกัญชา กัญชง สถานพยาบาล คลินิกแพทย์แพทย์ไทย และร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ T2C Shop “ท่อมชงชา” ที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง มาจำหน่าย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เป็นสถานที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นายแพทย์ภมร ขอความร่วมมือลงชื่อจดแจ้งให้เป็นข้อมูลว่ามีกัญชาปลูกที่ไหนบ้าง ปลูกเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในภาพรวม กัญชาสามารถรักษาโรคได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

ปลัด สธ. แจงรักษาโควิดฟรีตามสิทธิ ป่วยสีแดงเข้ารพ.ได้

ปลัดสธ. แจงพ้นการระบาดใหญ่ 1 ก.ค. จะวันไหนก็ไม่แตกต่าง ชี้ยกเลิก UCEP Plus คืนกลับรักษาโควิดตามสิทธิ เป็นเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้าน ยังคงรักษาฟรี ป่วยวิกฤติสีแดงเข้ารักษาในรพ.ได้ตามปกติ เชื่อโควิดอยู่รอบตัวไปอีก 2 ปี พร้อมย้ำต้องคงมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานทุกแห่ง ป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนคนกรุงดูหนังกลางแปลง เริ่ม 7 ก.ค.นี้

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ชวนดูหนังกลางแปลง เริ่ม 7 กรกฎาคมนี้ ในเทศกาล “กรุงเทพฯ กลางแปลง” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประเดิมเรื่องแรก “2499 อันธพาลครองเมือง” ณ ลานคนเมือง

อุตุฯ เตือนทั่วไทยฝนตกหนักบางพื้นที่-กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 60% ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ

นักตบสาวไทย เผยเป็นไปตามเป้า ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต ศึกเนชั่นส์ลีก

วอลเลย์บอลหญิง “เนชั่นส์ ลีก 2022” สนามที่ 3 ที่ประเทศบัลแกเรีย ทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรก ชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-11, 25-22, 25-17 ทำสถิติชนะเพิ่ม 5 นัด แพ้ 4 นัด