fbpx

นายกฯ เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ทดลองขับรถปลูกผัก

ชลบุรี 9 พ.ค.-นายกฯ เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชื่นชม Smart Farming ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรของไทย ย้ำขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมทดลองขับรถปลูกผัก


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

นายกรัฐมนตรี รับฟังแนวทางการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และชุมชนต้นแบบ Smart Farming ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เรื่อง “ลด (ต้นทุน) ละ (การหว่าน) เลิก (การเผา)” และวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เรื่อง “ทดแทนแรงงาน ด้วยการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ” เน้นการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร แบบรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกพืช สร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิหนองผักบุ้งพัฒนา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง “ชุมชน “น้ำ” ดี” นำเสนอโดย เป็นการบริหารจัดการน้ำ และการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี


จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังโครงการความร่วมมือการพัฒนา Smart Farming เพื่อเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ได้แก่ การบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ,การให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ,การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การติดตั้งสถานีวัดอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร การปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ,การเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และ ด้านการตลาด โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด ทั้งปริมาณความต้องการและราคา เพื่อวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพื่อความยั่งยืน สร้างโอกาสใหม่ในการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งโครงการมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น โครงการเกษตรปลอดการเผา โครงการเกษตรปลอดนาหว่าน แอพพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูก KAS โครงการแรงงานคืนถิ่น โครงการต้นกล้าดิจิทัล เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายว่า รัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้า กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Smart Farming จะเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศที่คาดหวังจะประสบความสำเร็จในอนาคต พร้อมเน้นย้ำว่าภาคการเกษตรคืออนาคตของประเทศไทย ปัญหาขณะนี้คือ เกษตรกรออกจากภาคการเกษตรไปทำอาชีพอื่นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่รายได้ภาคเกษตรก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นต้องช่วยกันหาแนวทางเพื่อทำให้สิ่งที่เป็นอยู่ดั้งเดิมมีมูลค่าสูงขึ้นประชาชนมีรายได้ที่เหมาะสม และหลุดพ้นจากความยากจน

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การทำเกษตรที่จะต้องมีการพัฒนาปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหาการเผาพืชผลทางเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควัน PM2.5 ด้วย และยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งบางพื้นที่ประสบปัญหาการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ดังนั้น ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในวงกว้างต่อไป เช่น การสร้าง Start up กลุ่มเกษตรอัจฉริยะ โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษหรือเงินอุดหนุนแก่ Young Smart Farmer เพื่อนำไปบริหารจัดการหรือให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งที่บริเวณหน้าอาคารเกษตรวิวัฒน์ แล้วนำกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ Smart Farming นั่งรถรางเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าฟาร์ม รวม 3 โซน ได้แก่ โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา โซนเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาโมเดล และโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงการดำเนินการในแต่ละโซนด้วยความสนใจ พร้อมย้ำว่าการทำเกษตรปัจจุบันต้องมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในด้านการเกษตรด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทดลองขับรถปลูกผัก พร้อมแนะนำให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว จะได้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

กราดยิงโรงเรียนประถมในสหรัฐ เสียชีวิต 15 คน

เกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐอีกแล้ว คราวนี้สุดสลด เพราะเกิดขึ้นในโรงเรียนประถมที่รัฐเท็กซัส มีเด็กน้อยเสียชีวิต 14 คน และครูอีก 1 คน ส่วนมือปืนถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม

กำจัดกิ้งกือนับล้านบุกบ้าน

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดกองทัพลูกกิ้งกือนับล้านตัว ตามบ้านเรือนหลายหลัง บุกเข้ามาช่วงฝนหยุดตก ไต่ตามผนังบ้านจนขนลุก เกรงเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก

“อัจฉริยะ” เผยติดต่อเจ้าของคลิปบนเรือเป็นพยาน

“อัจฉริยะ” เผยอยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมเจ้าของคลิปทำร้ายร่างกายบนเรือ ให้เป็นพยานในคดี พร้อมระบุ หาก DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษ หลักฐานนี้จะถูกปิดตาย ทั้งนี้รู้ตัวคนเล่นเฟซบุ๊กเเตงโม ยันไม่เกี่ยวกับตัวเอง วอนเเม่ไปเเจ้งความ พร้อมขอตำรวจเรียก”เฮียเซี๊ยะ” เจ้าของอู่เรือตัวจริงให้ปากคำ ประเด็นกล้องเสีย

ข่าวแนะนำ

สธ. ให้ “ฝีดาษลิง” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

สธ. ให้ “ฝีดาษลิง” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ย้ำยังไม่พบในไทย ระยะฟักเชื้อ 5-21 วัน มีไข้และผื่นตุ่มหนองขึ้น ได้ตามตัว รวมถึงอวัยวะเพศและทวารหนัก

“อัจฉริยะ” เผยติดต่อเจ้าของคลิปบนเรือเป็นพยาน

“อัจฉริยะ” เผยอยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมเจ้าของคลิปทำร้ายร่างกายบนเรือ ให้เป็นพยานในคดี พร้อมระบุ หาก DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษ หลักฐานนี้จะถูกปิดตาย ทั้งนี้รู้ตัวคนเล่นเฟซบุ๊กเเตงโม ยันไม่เกี่ยวกับตัวเอง วอนเเม่ไปเเจ้งความ พร้อมขอตำรวจเรียก”เฮียเซี๊ยะ” เจ้าของอู่เรือตัวจริงให้ปากคำ ประเด็นกล้องเสีย

ทนายเดชา เผยแม่แตงโมส่งมือถือให้บังแจ็ค

ทนายเดชา เปิดแถลงด่วนเผย “แม่แตงโม” ส่งมือถือไปให้ “บังแจ็ค” ที่สหรัฐ หวังให้ช่วยกู้ภาพหลักฐานว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่

ฝีดาษลิง ติดยากกว่าโควิด คาดอีก 2 สัปดาห์ มีชุดตรวจ

หน.ศูนย์จีโนมฯ ชี้ “ฝีดาษลิง” ติดยากกว่าโควิด การแพร่ในต่างประเทศยังไม่พบสาเหตุ พร้อมเร่งพัฒนาชุดตรวจ คาดแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้