fbpx

ศบค.เคาะลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี3

ทำเนียบฯ 14 ต.ค.-ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3 ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัดร้านสะดวกซื้อ-ห้าง-โรงหนัง เปิดได้ถึง 4 ทุ่ม อนุญาตจัดประชุม-สัมมนา-งานประเพณีไม่เกิน 500 คน เริ่ม 16 ต.ค.นี้ ยังไม่เปิดผับ-บาร์ 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ศบค.เห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่โดยจากการติดตามประเมินผลการจัดระเบียบพื้นที่ การปรับมาตรการให้เปิดบางกิจกรรมและกิจการในช่วงที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโดยมีแนวโน้มดีขึ้นในประเทศ และหลายจังหวัดติดเชื้อในบางอำเภอหรือบางพื้นที่เท่านั้น และมีการกระจายในชุมชนครอบครัว สถานประกอบการโรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง และโรงเรียน จำนวนผู้ป่วยหนักเริ่มลดลง ผู้เสียชีวิตยังพบอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มคงที่ เนื่องจากมีการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะนี้ประมาณ 50% สำหรับเข็มที่หนึ่ง กลุ่มผู้สูงอายุมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนประมาณ 60% หลายจังหวัดได้มากกว่า 70% ดังนั้นจึงควรมีการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติและลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม


นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบให้มีการปรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)จาก 29 จังหวัดเป็น 23 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระบุรี

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)จาก 37 จังหวัดเป็น 30 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์


ขณะที่พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) จาก 11 จังหวัดเป็น 24 จังหวัดประกอบด้วย กระบี่ กำแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร  ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและอำนาจเจริญ

นอกจากนี้ ศบค. ยังเห็นชอบการปรับเงื่อนไขมาตรการ สำหรับกิจการและกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่เปิดให้บริการประกอบด้วย 1.การห้ามออกนอกเคหสถาน เวลาเดิม 22.00-04.00น. ปรับเป็น 23.00-03.00 น.อย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้ทำมาหากินในตลาดโต้รุ่ง ได้กลับมาสู่วิถีชีวิตเดิม โดยจะเริ่มในวันที่ 16 ต.ค.นี้ 2.ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เดิมเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.(จำหน่ายเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค) ปรับเป็นเปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 22.00 น.จำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้า เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุกได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ 3.กิจการอื่นๆ ที่เปิดทำการ โดยกำหนดเวลา เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ ร้านอาหารโรงละคร โรงมหรสพ (ลิเก งิ้ว ลำตัด หรือการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ) สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เวลาเดิมเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. ปรับเป็นเปิดดำเนินการตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. แต่ยังเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

ส่วนสถานที่เล่นกีฬาหรือ แข่งขันกีฬา ในพื้นที่เข้มงวดและสูงสุด เปิดดำเนินการได้ทุกประเภท กีฬา ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการฯ โดยกีฬาในร่มแข่งขันได้ ไม่มีผู้ชม และกีฬากลางแจ้ง แข่งขันได้ มีผู้ชม ไม่เกิน 25% ผู้ชมได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ หรือมี ATK และ RT- PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง กรณีแข่งขันให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการกรุงเทพฯพิจารณา รวมถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม  4.สถานดูแลผู้สูงอายุ เดิมให้รับเฉพาะที่อยู่ประจำไม่เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับ ปรับเป็นให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ โดยบุคลากรต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และส่งตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ขณะที่ผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ด้วยเช่นกัน และ 5.การขนส่งสาธารณะทุกประเภท เดิมความจุ 75% ของยานพาหนะ ปรับเป็นเพิ่มความจุตามความสามารถของยานพาหนะ โดยให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแล 6.ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ในลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม เปิดบริการจัดประชุมและจัดงานตามประเพณีนิยมได้แต่จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 500 คน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดเวลาประชุมไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมงให้มีเวลาพักและเปิดระบายอากาศของห้องประชุม รวมถึงเปิดดำเนินการตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.โดยให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ กรณีเกิน 50 คน


นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการและกิจกรรมในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย 1.ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ ให้เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมที่เล่นเป็นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่เท่านั้น โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังไม่เปิดบริการ รวมถึงยังไม่เปิดบริการสวนน้ำ สวนสนุกในทุกพื้นที่ 2.สนามกีฬาทุกประเภทสวนสาธารณะ มาตรการเดิม จำกัดเวลาพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด เวลา 21.00 น. ปรับเป็นเปิดดำเนินการตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.ซึ่งมาตรการอื่นคงเดิม 3.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มาตรการเดิมกำหนดการรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวัง 25,50,100,200,500 คน ปรับมาตรการใหม่ เป็นเพิ่มการรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนี้ 50,100,200,300,500 คน และ4.สถานบันเทิงผับบาร์และคาราโอเกะ มาตรการเดิมยังไม่เปิดบริการ แต่ให้ผู้ประกอบการเตรียมการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน รวมถึงให้บุคลากรได้รับวัคซีนครบทุกคน ปรับเป็นให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของรัฐดำเนินมาตรการ สำหรับเตรียมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.2564 อย่างไรก็ตาม การเปิดกิจกรรม กิจการและการปรับระดับพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวแนะนำ

หวยดังราคาพุ่งใบละ 150 บาท ชุด 5 ใบ ขาย 800 ผู้ค้าโอดอย่าโทษคนขาย

หวยดังราคาพุ่งใบละ 150 บาท ชุด 5 ใบ ขาย 800 ผู้ค้าโอดอย่าโทษคนขาย

ชาวนครพนมท้าผู้อำนวยการกองสลากให้ลงพื้นที่มาดูลอตเตอรี่สุดแพง ยิ่งเลขเด็ด เลขอั้น เลขดัง ราคาพุ่งสูงถึงใบละ 150 บาท ชุดละ 5 ใบ ราคาพุ่ง 800 บาท

รัฐบาลพร้อมรับมือศึกซักฟอก

โฆษกรัฐบาล ลั่น รัฐบาลพร้อมแจงศึกซักฟอก ดักคอ ขอให้อภิปรายข้อเท็จจริง ไม่ใช้จินตนาการ เหน็บอย่าให้ประชาชนคิดว่ามี-ไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่แตกต่างกัน

“ประชาธิปัตย์” ผงาดกวาดเรียบเลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร

การเลือกตั้งซ่อม 2 จังหวัดทางภาคใต้ คือ สงขลาและชุมพร เมื่อวานนี้ ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่าง 2 พรรค ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคพลังประชารัฐ แพ้รวดทั้ง 2 เขต และเป็นพรรคประชาธิปัตย์ คว้าชัยเก็บ 2 เก้าอี้ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ทั้งสงขลาและชุมพร

รวบครบแล้ว 4 นักโทษหนีเรือนจำประจวบคีรีขันธ์

รวบครบแล้ว 4 นักโทษเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลบหนีจากสถานที่แรกรับกักตัวก่อนส่งเข้าเรือนจำ หลังเมื่อวานตามรวบตัวได้ 2 คน ล่าสุดวันนี้รวบ 2 คนที่เหลือได้ที่ จ.เพชรบุรี เผยวางแผนก่อเหตุล่วงหน้า 4 วัน จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม