fbpx

ให้เลื่อนพิจารณาคดี ป้องกันโควิด

กทม. 9 ก.ค. -ประธานศาลฎีกา  ออกสารถึงตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรม  คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นสำคัญ  หากไม่สามารถพิจารณาคดีออนไลน์หรือวิธีปลอดภัยได้  ก็ให้เลื่อนคดี  ไม่ให้เกิดความสูญเสีย


นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้ออกสารประธานศาลฎีกา  มีความว่าผู้พิพากษา ข้าราชการและบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกคน ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในแต่ละวัน บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานด้วยความเสียสละ เพื่อรักษาชีวิตและดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน สถานการณ์นี้ไม่เพียงเป็นปัญหาในทางสุขอนามัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหานานัปการทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ประชาชนจำนวนมากไม่อาจประกอบอาชีพได้ตามปกติ  ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว  ทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังบั่นทอนกำลังใจของผู้คน   ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าจะสามารถใช้ชีวิตไปได้ด้วยความปลอดภัย

นางเมทินี ระบุว่า ในส่วนของศาลยุติธรรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากปกติแล้วในแต่ละวัน จะมีคู่ความและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการในศาลจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    ศาลยุติธรรมจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อทำงานในวิถีใหม่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน  ผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรของศาลยุติธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ในช่วงต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาด   จึงได้มีการนำมาตรการเลื่อนคดีส่วนใหญ่มาใช้  แต่อย่างไรก็ตามการเลื่อนคดีออกไปโดยไม่ทราบระยะเวลาสิ้นสุด ย่อมทำให้คดีล่าช้าส่งผลกระทบต่อคู่ความ  โดยเฉพาะคดีอาญาที่จำเลยถูกคุมขังระหว่างพิจารณา จึงได้มีการนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้   เพื่อให้คดีบางส่วนสามารถดำเนินไปได้โดยปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ทั้งได้ออกคำแนะนำตลอดจนระเบียบราชการต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิพากษาในอันที่จะเป็นคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องแม้อยู่ในสถานการณ์อันยากลำบาก


นางเมทินี ระบุว่าได้มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้การทำงานในวิถีใหม่สามารถดำเนินไปได้โดยราบรื่น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้พิพากษา ข้าราชการและบุคลากรของศาลในยุติธรรมทั่วประเทศ และด้วยจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อประชาชน  ความเสียสละ   และความตระหนักต่อภาระหน้าที่ศาลยุติธรรมทุกแห่ง    จึงสามารถบริหารจัดการคดีไปได้ตามสมควรแก่สภาวการณ์  จึงขอขอบคุณผู้พิพากษา ข้าราชการและบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกคน  ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง  เต็มกำลังความสามารถเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน  ผู้มีอรรถคดี  แม้ส่วนหนึ่งจะยังคงมีความกังวลใจในความปลอดภัย  อันแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในหน้าที่และความเสียสละของทุกคน  เพื่อให้ศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

“แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะมีการแพร่ระบาดของโรครุนแรงขึ้นและยาวนานกว่าที่คาดไว้  จึงอยากเน้นย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรในศาลยุติธรรมยิ่งขึ้น  พึงให้ความเมตตาห่วงใยและเข้าใจในความรู้สึกของประชาชน ที่ต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยเมื่อมาที่ศาลเป็นสำคัญ หากไม่สามารถพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่อาจพิจารณาคดีโดยวิธีอื่นได้ด้วยความปลอดภัยอย่างแท้จริง   ก็พึงเลื่อนคดีออกไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียใด ๆ “ ประธานศาลฎีการะบุ.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

บช.น.เร่งตรวจสอบค่าเก็บศพโควิดรายละ 17,000 บาท

บช.น.ส่งตำรวจลงพื้นที่เสริมกำลัง ทหาร-สธ. ร่วมคัดแยกผู้ป่วยในชุมชน พร้อมเร่งตรวจสอบค่าเก็บศพโควิด สูงถึงรายละ 17,000 บาท

นายกฯ เชิญชวนคนไทยละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา

นายกฯ เชิญชวนคนไทยงดเหล้า เลิกบุหรี่ ละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ป้องกันโควิด-19