fbpx

ไม่เคอร์ฟิว ปิดผับ บาร์ 14 วัน

ทำเนียบ 16 เม.ย. – ศบค. ยกระดับพื้นที่ควบคุมโควิด-19 สีแดง-ส้ม สั่งปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ชั่วคราว 14 วัน


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ครั้งที่ 5/2564 ยืนยัน ว่า ไม่มีการเคอร์ฟิว โดยเป้าหมายตอนนี้ เพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้าง หลังเทศกาลสงกรานต์ ลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานบันเทิง การรวมกลุ่ม การสังสรรค์ และอื่นๆ ที่คาดว่า จะแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างได้ เห็นชอบตามมติ คณะกรรมการควบคุมโรค

โดยที่ประชุมเห็นชอบ การปรับระดับของพื้นที่ควบคุมสุงสุด สีแดง เป็น 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น


ส่วนพื้นที่ควบคุมจังหวัด สีส้ม เป็น 56 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุทัยธานี นครนายก สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิงห์บุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ กระบี่ ลำปาง กำแพงเพชร สุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร พังงา ยโสธร ปัตตานี แพร่ ตรัง อุตรดิตถ์ น่าน อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ พัทลุง กาฬสินธุ์ สตูล มุกดาหาร

ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ ออกร่างข้อกำหนดมาตรการ ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 20) ดังนี้ 

1. ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร์โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเวันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564


ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ

2.การสถานบริการที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วประเทศ ได้แก้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยสั่งปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน  เพราะเป็นแหล่งแพร่โรคระลอกเดือนเมษยน

3.การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกตามเขตพื้นที่ ดังนี้ 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง 18 จังหวัด มีข้อกำหนด 5 ข้อ ประกอบด้วย

3.1  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. แต่สามารถซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00น. 

3.2 ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา

3.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ จนถึงเลส 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นที่เป็นตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ

3.4 ให้เปิดร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ตามเวลาปกติ แต่ไมเกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้าน หรือสถานที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการในเวลา 04.00 น.

3.5 สนามกีฬา, ยิม, ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00  และ จัดกิจกรรมได้ แต่จำกัดจำนวนคนในสนาม

สำหรับพื้นที่ควบคุมสีส้ม 56 จังหวัด ให้ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เปิดได้ถึง 23.00 น. ทั้งนั่งทาน/นำกลับบ้าน ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ส่วนห้างฯ ศูนย์การค้า เปิดได้ถึง 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นที่เป็นตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ พร้อมขอความร่วมมืองดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  และขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน ลดเวลาทำงาน สลับวันทำงาน

8. ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เร่งจัดหาสถานที่ สถานที่กักกัน (สำหรับคนไม่ติดเชื้อ,มาจากตปท.) สถานที่แยกกัก (ผู้ที่มีติดเชื้อแล้ว – รพ.สนาม) เตรียมความพร้อมต่าง ๆ สำหรับสถานที่กักกัน/แยกกัก ให้ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาหรือแยกกักกันจนกว่าจะหาย

9. สำหรับมาตรการที่ประกาศนี้ ทดลองใช้ 2 สัปดาห์ เริ่มต้นวันอาทิตย์ 18 เม.ย. คือ หลังเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะผ่อนคลายต่อไป แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดี อาจปรับเพิ่ม ระหว่างนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะดำเนินการเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์  

นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว ดังนั้นยังสามารถเดินทาง ทำกิจการการค้า ขนส่งต่างๆ ได้ และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปรับพฤติกรรม เพื่อจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ดังนั้น จะมีการแถลงข่าว ศบค. ทุกวันในช่วง 14 นับจากนี้ .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นพ.ยง ตอบ5คำถามพบบ่อย การฉีดวัคซีนโควิดกับผู้หญิง

“นพ.ยง” ตอบคำถามสุภาพสตรีมีประจำเดือนหรือกำลังจะมี สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้, เตรียมตัวมีบุตร หรือแม่ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้, และยังไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าวัคซีนจะมีผลทำให้มีบุตรยาก

ทุเรียนต้นใหญ่เติบโตจากน้ำปลาร้า

พาไปดูทุเรียนโบราณ ซึ่งเป็นต้นแรกของ จ.ปราจีนบุรี ที่มีอายุเกิน 100 ปีแล้ว ลำต้นสูงใหญ่ขนาด 2 คนโอบ ออกลูกดกปีละไม่น้อยกว่า 300 ลูก เจ้าของบอกมีเคล็ดลับดีจากน้ำปลาร้า

ด่วน! นนทบุรีสั่งปิดอพาร์ตเมนต์ย่านพิบูลสงครามหลังพบติดโควิดอื้อ

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิดเพิ่มเติม เป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยพิบูลสงคราม 21 ห้ามเข้า-ออกอาคารมีผลตั้งแต่วันนี้ หลังพบผู้พักอาศัยในอาคารติดเชื้อโควิดหลายคน

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรวม 2,256 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

โควิด-19 รายใหม่ วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,256 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,073 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย ยืนยันสะสม 67,187 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,701 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

ข่าวแนะนำ

โควิดสงขลาพุ่งไม่หยุด ติดเพิ่ม 32 คน

สงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 32 คน ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ต.นาทับ อ.จะนะ รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 62 คน เร่งตรวจคัดกรองเพิ่มอีก 1,500 คน