fbpx

“ปารีณา-ศรีนวล” ไม่สิ้นสุดส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ 23 ก.ย.-ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ “ปารีณา-ศรีนวล” ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส. เหตุไม่เข้าข่ายใช้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายการทำงานรัฐ – งบประมาณ ด้านทนายปรีณาเตรียมคัดสำเนาฟ้องกลับ “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์”


ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือ ไม่ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการฯ เป็นตัวแทนเข้ารับฟัง ขณะที่ น.ส.ปารีณา และ น.ส.ศรีนวล ไม่ได้เดินทางมาศาล ซึ่ง น.ส.ปารีณา มอบหมายให้นายทศพล เพ็งส้ม เป็นตัวแทน ส่วน น.ส.ศรีนวล มอบหมายให้ น.ส.พิชญา ใจสมุทร

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายให้นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย ว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงไม่ไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ ประเด็นที่ 1 สมาชิกภาพส.ส.ของ น.ส.ปารีณา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่นับแต่เมื่อใด ประเด็นที่ 2 สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด


นายวิรุฬห์ กล่าวว่า ศาลพิจารณาแล้วประเด็นที่ 1 ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ถูกร้องได้ร่วมประชุมกับข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะกำชับประสานงานเร่งรัดการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนโดยเร็วขึ้น เมื่อพิจารณาการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นเพียงการติดตาม เรื่องของประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น ส.ส. กระทำการ อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในเรื่องการปฎิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น หรือพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185 (1)

นายวิรุฬห์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่ 2 ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ถูกร้องที่ 2 เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำเนียบรัฐบาล และมอบหนังสือแจ้งปัญหาเรื่องที่พักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ให้รัฐมนตรีรับทราบ เมื่อพิจารณาการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 2 โดยมติเอกฉันท์เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ.จอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเท่านั้น และไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดของผู้ถูกร้องที่ 2 เข้าไปมีส่วนร่วมใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบการจัดทำโครงการใด ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 2 ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นส.ส.กระทำการอันมีลักษณะก้าวก่ายหรือแทรกแซงในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบจัดทำโครงการใด ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น หรือพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185(2)

“อาศัยเหตุผลดังกล่าววินิจฉัยว่า สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185(1) และสมาชิกภาพส.ส. ของผู้ถูกร้องที่ 2 ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185(2)
ด้านนายทศพล เพ็งส้ม ทนายความของน.ส.ปารีณา กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำให้เห็นว่าน.ส.ปารีณา ไม่มีความผิด ถือว่าเป็นการทำงานติดตามในฐานะ ส.ส.ให้กับประชาชนเป็นหลัก ซึ่งหลังจากนี้จะขอคัดสำเนาเพื่อดูรายละเอียดคำพิพากษาว่ามีเนื้อหาใดเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง และใครต้องรับผิดชอบบ้าง สิ่งที่ร้องส่วนไหนเป็นความเท็จ จะต้องฟ้องกลับ ซึ่งน.ส.ปารีณา แสดงความตั้งใจฟ้องกลับพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส แต่ทีมกฎหมายต้องดูเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดก่อน


“จะขอคัดสำเนาคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อดูว่าประเด็นไหนที่สามารถดำเนินคดีได้ โดยจะต้องดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด ตอนแรกน.ส.ปารีณาตั้งใจจะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัย แต่เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมประชุมรัฐสภา จึงไม่สามารถเดินทางมาได้” นายทศพล กล่าว.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เจ้าชายวิลเลียม-แฮร์รี่ ออกแถลงการณ์อาลัยเจ้าชายฟิลิป

เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี่ ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ยกย่องพระอัยกาเป็นคนที่พิเศษ และเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน

GPSC เตรียมทุ่ม 5 พันล้าน สร้างโรงงานแบตฯ แห่งใหม่ หลังอีวีพุ่ง

GPSC ศึกษาเตรียมทุ่ม 5 พันล้าน สร้างโรงงานแบตฯ แห่งใหม่ หลังความนิยมทั้งอีวีและใช้กักเก็บพลังงานพุ่ง พร้อมร่วมทุนขยายกำลังผลิตไฟฟ้า ตามแผนบริษัทแม่ เล็ง 4 พื้นที่เป้าหมาย ไต้หวัน, อินเดีย, เวียดนาม, จีน

ข่าวแนะนำ

เกาหลีใต้ไม่พอใจญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงทะเล

รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่พอใจกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติแผนปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ ที่ผ่านการบำบัดจนถึงเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย กว่า 1 ล้านตัน ลงสู่ทะเล

ผู้ป่วยโควิดนั่งเครื่องบินหนีจาก กทม. กลับนครศรีธรรมราช

ผู้ป่วยโควิด 2 คน เป็นคู่รักกัน มีพฤติกรรมปกปิดข้อมูล โดยสารเครื่องบินหนีจากกรุงเทพฯ กลับนครศรีธรรมราช ทางจังหวัดเร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อ