fbpx
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคาจ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคาจ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอชีวสงขลา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอชีวสงขลา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านง

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอชีวสงขลา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 8-19  …

เทศบาลตำบลพะเตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่ว

เทศบาลตำบลพะเตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่ว

เทศบาลตำบลพะเตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 8-17  มิ.ย    58  ดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 8-18 …

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์จอแบน LED จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 1 รายการ ครั้งที่ 2…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ประมูลจ้างโครงการถมดินเพื่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ ห

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ประมูลจ้างโครงการถมดินเพื่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ ห

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ประมูลจ้างโครงการถมดินเพื่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี…

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโยลงวัสดุลูกรังภายในตำบลบึงบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโยลงวัสดุลูกรังภายในตำบลบึงบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโยลงวัสดุลูกรังภายในตำบลบึงบอน ขนาดกว้าง 2.5-4 เมตร ระยะทางรวม 13400 เมตร…

เทศบาลเมืองป่าตอง ประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ป้

เทศบาลเมืองป่าตอง ประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ป้

เทศบาลเมืองป่าตอง ประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ป้ายทางแยก และป้ายบอกทางเข้าแหล่งเที่ยว กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่…

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สอบราคาจ้างโครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ กำหนดยื

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สอบราคาจ้างโครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ กำหนดยื

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  สอบราคาจ้างโครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4-17  มิ.ย   …

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9…

เทศบาลเมืองชุมพร ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวมจำนวน 6 คัน คร

เทศบาลเมืองชุมพร ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวมจำนวน 6 คัน คร

เทศบาลเมืองชุมพร ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวมจำนวน 6 คัน ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 24 …

เทศบาลตำบลขนอม ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล กำหน

เทศบาลตำบลขนอม ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล กำหน

เทศบาลตำบลขนอม  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามฟุตซอล กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 24  มิ.ย   …

1 23,036 23,037 23,038 23,039 23,040 23,536