fbpx

เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ส่งออกจากโควิด-19

กรุงเทพฯ 25 ส.ค.-รมว.เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหากล้วยไม้ไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากส่งออกได้น้อยลงและราคาตกต่ำ เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน


 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ พ.ศ. 2563-2565 รวม 4 แนวทางคือ ด้านการตลาดซึ่งเน้นย้ำให้ขยายตลาดกล้วยไม้ไทยในประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายของกล้วยไม้ไทย ด้านการเงินให้หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ด้านการขนส่งให้ขอความร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์ในการคิดค่าขนส่งราคาถูก และด้านแรงงานเพื่อให้มีแรงงานตัดและรวบรวมผลผลิตอย่างถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับซึ่งได้จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทบต่อการส่งออกแล้วทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำ


นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นวงกว้าง โดยต้นกล้วยไม้ยังคงให้ผลผลิตในแปลงปลูกได้ตามปกติ สวนทางกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง ทำให้มูลค่าการส่งออกและราคาจำหน่ายในภาพรวมลดลงตามไปด้วย  ที่ผ่านมามีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาดได้ขยายตลาดในประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ  และประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการตลาดสำหรับสินค้ากล้วยไม้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้กล้วยไม้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ด้านการเงินได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมธนาคารไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสินเชื่อ Refinance ให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้ากล้วยไม้ 

ด้านขนส่งได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคม ในการขอรับการสนับสนุนในการลดต้นทุนค่าขนส่ง ด้านแรงงานซึ่งครม. มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกกล้วยเลี้ยงไม้และผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1.การจัดกล้วยไม้สัญจร โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้ไทย จำกัดจัดทำแผนการจัดการกล้วยไม้สัญจรในปี 2564 ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเจรจาลดค่าขนส่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 


3. การดูแลแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มและบริหารจัดการน้ำต้นทุนในการผลักดันน้ำเค็ม พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการบริการช่วยเหลือเกษตรกร

4.การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการส่งเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปี 2565 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเพิ่มเติมให้มีคณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต่อไป. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ผู้ว่าฯ เผยน้ำท่วมชัยภูมิยังน่าห่วง 2 อำเภอ

สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ กับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยขณะนี้อำเภอเมือง และอำเภอจัตุรัส สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เผยน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

ศบค.ลดวันกักตัวคนวัคซีนครบ เข้าไทยเหลือ 7 วัน

ศบค.เห็นชอบลดวันกักตัวต่างชาติ มีพาสปอร์ตวัคซีนเข้าไทยเหลือ 7 วัน – วัคซีนไม่ครบกักตัว 10 วัน คงเดินทางทางบกกักตัว 14 วันเหมือนเดิม เปิดออกกำลังกลางแจ้ง-ว่ายน้ำได้

ศบค.ขยายฉุกเฉิน เล่นดนตรีสดในร้านอาหารได้

ที่ประชุมศบค.ขยายระยะเวลาพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. คงเคอร์ฟิวต่ออีก 15 วันแต่ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึงตี 4 เปิดศูนย์การค้า-ร้านสะดวกซื้อได้ถึง 3 ทุ่ม ให้ร้านอาหารเล่นดนตรีสดได้ 1 ต.ค.นี้

ข่าวแนะนำ

สัญญาณดี! น้ำอ่างฯ ลำเชียงไกรลด 50% เตรียมนำเครื่องจักรเร่งซ่อมเเซม

ความคืบหน้าการซ่อมแซมคันดินพนังกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง เส้นทางที่ถูกน้ำท่วม รถสามารถผ่านได้ จนสามารถนำเครื่องจักรใหญ่เข้ามาซ่อมแซมได้แล้ว ส่วนปริมาณน้ำในอ่างลดลงประมาณ 50%

ปภ.เตือน 23 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง-น้ำท่วมฉับพลัน

อย่าเพิ่งวางใจ! ปภ.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน กลาง และตะวันออก รวม 23 จังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ โดยเฉพาะจันทบุรีและตราด ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ กระทบบ้านเรือนประชาชน

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังน่าเป็นห่วง หลังน้ำเหนือเขื่อน – ท้ายเขื่อนสูงขึ้น ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา ต้องเพิ่มการระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 300 หลัง

ชัยภูมิยังน่าห่วง ระดับน้ำท่วมสูง

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิ บริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ ระดับน้ำยังท่วมสูง การรับส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก