fbpx
เทศบาลเมืองหลังสวน ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเขาเงิน

เทศบาลเมืองหลังสวน ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเขาเงิน

เทศบาลเมืองหลังสวน ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเขาเงินจากสี่แยกหลังสวน-ห้าแยกธีระ กำหนดยื่นซองวันที่ 29 ม.ค 58…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทด 032/2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทด 032/2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  พทด 032/2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 27 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สถ.ศพด.3 แบบไม่ตอกเสาเข็ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก…

กรมส่งเสรมอุตสาหกรรม ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 2 คัน แล

กรมส่งเสรมอุตสาหกรรม ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 2 คัน แล

กรมส่งเสรมอุตสาหกรรม ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน  จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองวันที่ 26 ม.ค…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทค 078/2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทค 078/2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทค 078/2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 26 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ ศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ ศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ ศสก.วส.057/2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 12-20 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คสก.ค.11/2558 กำหนดยื่นซองวันที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คสก.ค.11/2558 กำหนดยื่นซองวันที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คสก.ค.11/2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 8-20 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12-20 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา จำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา จำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 โครงการ  กำหนดยื่นซองวันที่ 20 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนฯ ซอย 19 ถ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนฯ ซอย 19 ถ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนฯ ซอย 19 ถนนมิตรสัมพันธ์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12-20 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูลซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซ

เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูลซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซ

เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูลซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองวันที่ 28 ม.ค 58 ขอดูรายละเอียดได้ที่…

เทศบาลตำบลหนองตำลึง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ

เทศบาลตำบลหนองตำลึง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ

เทศบาลตำบลหนองตำลึง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี กำหนดยื่นซองวันที่…

1 4,757 4,758 4,759 4,760 4,761 4,794