fbpx

ผังคาดการณ์ ครม.ประยุทธ์ 2/1

ข่าวการจัดสรรแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล น่าจะใกล้ความจริง สามารถตกลงกันได้บางส่วน เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงมาเคลียร์ใจให้ พาไปดูผังคาดการณ์ “ครม.ประยุทธ์ 2/1”

ชนะขาด 500 ต่อ 244 เสียง ให้พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกฯ สมัยที่ 2

นายกฯ อีกสมัย มติที่ประชุมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรี จากสมาชิกทั้งหมด 747 เสียง (ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)

1 2 3 4