fbpx

รถมอเตอร์ไซค์ป้ายดำห้ามรับส่งผู้โดยสารเด็ดขาด

กรุงเทพฯ 23 มิ.ย. – กรมการขนส่งทางบก ยืนยันกฎหมายเปิดช่องให้รถมอเตอร์ไซค์ที่รับส่งผู้โดยสารต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะเท่านั้น ส่วนรถส่งอาหารและสิ่งของ เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ตามเดิม ใครไม่มีสังกัด ขนส่งเปิดให้ยื่นขอจัดตั้งวินใหม่ ขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะได้


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ออกจดหมายถึง GrabBike (win) ทะเบียนป้ายดำ จะสามารถวิ่งให้บริการได้ถึงแค่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากไม่สามารถนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการได้นั้น โดยบริการรูปแบบใหม่จะเปิดให้กับพาร์ทเนอร์คนขับป้ายเหลืองที่มีคุณสมบัติ คือ ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถรับงานได้เฉพาะในเขตที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งฯ (ห้ามรับข้ามเขต) และอัตราค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกระบุว่าได้รับทราบการประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ GrabBike (win) ของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย โดยมีการยืนยันว่าจะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากระบบ และจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า ตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก ทำให้เกิดความสับสนและกังวลในกลุ่มผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับบริษัท รวมถึงประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก


ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service และ Bonku

สำหรับ Grab พบว่ามีการให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร นอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรมการขนส่งทางบกจึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีการผ่อนผันและขอความร่วมมือ Grab ให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล โดยให้เปลี่ยนไปเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน และใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ในระบบมาให้บริการรับส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Grab และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่บริษัท ยังคงไม่ดำเนินการแต่อย่างใด กรมการขนส่งทางบกจึงต้องแจ้งให้นำการให้บริการที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายออกจากแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ยังคงสามารถให้บริการส่งอาหารหรือสิ่งของได้ เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด


นอกจากนั้นจะพบว่าในปัจจุบันมีจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า 78,000 คัน ในกว่า 5,300 วิน ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวิน มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากการประกาศยุติการให้บริการของบริษัท คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ยื่นขอจัดตั้งวินใหม่ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชน ซึ่งมีการเปิดให้ยื่นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง และจะเปิดเพิ่มเติมในทุกๆ ไตรมาส

จยย.รับจ้างป้ายขอขยายเวลา-ขอบเขตบริการ
นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบค์วิน โดยขอให้เลื่อนกำหนดเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ 30 วัน ในการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากบริการ จนกว่าจะมีมาตรการรองรับหรือกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

ขอให้มีกฎหมายรองรับผู้ให้บริการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง โดยมีเงื่อนไขคือ ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดวิน เนื่องจากเสื้อวินมีราคาสูง และหากให้ไปรวมกับวินที่มีอยู่แล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวินและผู้ให้บริการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น

ขอให้ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นรถสาธารณะป้ายเหลือง แต่ต้องมีใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ ขอให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้เกณฑ์ในการวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารแบบเดียวกับรถแท็กซี่ โดยไม่ต้องแบ่งโซนหรือแบ่งเขต.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ระอุต่อเนื่องยันรุ่งสาง ทหารเมียนมายิงตอบโต้หนักใส่กะเหรี่ยง

ชายแดน จ.ตาก ยังระอุต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูบุกยึดฐานทหารเมียนมา ก่อนถูกทหารเมียนมายิงอาวุธหนักตอบโต้ พร้อมส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดใส่ ทำให้ทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้รับบาดเจ็บหลายนาย

ยึดตู้เซฟ “เมธา ดารุมะซูชิ” ส่ง ปปง.ตรวจสอบ

ยึดตู้เซฟจากบ้านเมธา ผู้บริหารดารุมะ ซูชิ ในซอยเสรีวิลล่า 2 เขตประเวศ ส่ง ปปง. ตรวจสอบ พร้อมทรัพย์สินมีค่าอีก 13 รายการ

ผู้ว่าฯ กทม.รับ 6 ข้อเสนอ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ไปตรวจสอบ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอ 6 ข้อ ปัญหารถไฟฟ้าสีเขียว ขอยึดราคาเป็นธรรมเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.รับทุกข้อเสนอ ขอนำไปตรวจสอบว่าข้อใดทำได้หรือไม่อย่างไร ย้ำว่าจะมีคำตอบ ยึดหลักการถูกต้องในทุกข้อ

“หมอพรทิพย์” ลั่นผ้าขาวของปลอม – DNA เป็นของผู้ชาย

“หมอพรทิพย์” ยืนยันชัดผลตรวจหลักฐานผ้าขาวเปื้อนเลือดที่ “บังแจ็ค” อ้างเป็นของ “แตงโม” พบเลือดไม่ใช่ของผู้หญิง แถมผ้าน่าจะเป็นของปลอม แต่กลับมีประเด็นให้เกิดความแคลงใจอีก เพราะ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาโต้ว่า ผลตรวจยังไม่ออก และไม่มีการยืนยันว่าเลือดเป็นของผู้ชาย

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนทั่วไทยฝนตกหนักบางพื้นที่-กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่วน กทม.-ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 60% ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ

ปะทะเดือดชายแดน วันที่ 4 ผู้อพยพทะลักเข้าไทยกว่า 270 คน

ตาก 29 มิ.ย. – สถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-เมียนมา เข้าสู่วันที่ 4 มีชาวบ้านฝั่งเมียนมากว่า 270 คน อพยพหนีตายจากการบินรบทิ้งระเบิดมาหลบพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ส่งผลให้ทหารและฝ่ายปกครอง อ.พบพระ ต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัย

การสู้รบติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในรัฐกะเหรี่ยง เข้าสู่วันที่ 4 ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ที่มีกำลังทหารไม่ต่ำกว่า 200 นาย เข้าปิดล้อมเพื่อจะยึดฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ของทหารเมียนมา บ้านอูเกรทะ อ.ซูการี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามกับห้วยแม่หม้าย หมู่ที่ 2 บ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีการยิงปะทะกันอย่างหนัก ผ่านมาถึงวันที่ 4 การปะทะยังคงดุเดือด และทำให้ทหารทั้ง 2 ฝ่าย บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดน จ.ตาก ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้พื้นที่ชายแดน จ.ตาก มีกระสุนไม่ทราบชนิด/ไม่ทราบฝ่าย จำนวน 2 ลูก ลอยข้ามมาตกยังฝั่งไทย บริเวณพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก

ด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้ยิงเตือนด้วยกระสุนควันไปยังฝั่งเมียนมา รับทราบว่ามีกระสุนข้ามมาตกในฝั่งไทย พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเตือนและทำหนังสือประท้วงไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.พบพระ เข้าสำรวจบริเวณที่พบกระสุนข้ามมาตกยังฝั่งไทย ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบโต้หากมีการรุกล้ำอธิปไตย หรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย

สำหรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และขอเดินทางเข้ามารับการรักษาในฝั่งไทยนั้น ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลตามหลักมนุษยธรรม ล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดน จ.ตาก อยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังการสู้รบในฝั่งเมียนมาดำเนินมาต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยมีผู้อพยพทะลักเข้ามาในไทยแล้วกว่า 270 คน. – สำนักข่าวไทย

บขส. ตรึงราคาค่าโดยสาร 3 เดือนทุกเส้นทาง

บขส. ไม่หวั่นราคาน้ำมันแพง ประกาศตรึงราคาค่าโดยสาร ทั้ง 46 เส้นทางทั่วไทย ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ยาว 3 เดือน เชิญชวนประชาชนมาใช้บริการ คุณภาพบริการเหมือนเดิม

“ศักดิ์สยาม” กล่อม BEM ตรึงค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 2565

รมว.คมนาคม บรรลุผลหารือร่วม BEM ตรึงค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ถึงสิ้นปี 2565 ช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้ใช้บริการ