fbpx

“เฉลิมชัย” ยืนยันกรมชลฯ พร้อมป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมทุกพื้นที่

กรุงเทพฯ 5 ต.ค. – รมว.เกษตรฯ มั่นใจกรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำได้ เนื่องจากวางแผนดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เร่งผลักดันงบประมาณก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น “ฟันหลอ” อีก 10 จุด ป้องกันน้ำท่วมซ้ำรอยปี 54 ในระยะยาว พร้อมสั่งทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ ลดความตระหนก


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ย้ำให้นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขอุทกภัยประจำปีที่วางไว้ ยืนยันว่า ปีนี้ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี 54 แน่นอน พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่ง ได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุด

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับรายงานว่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีพนังกั้นน้ำนั้น ยังมีพื้นที่ที่เว้นช่วง ไม่ได้ก่อสร้าง 10 จุด จึงจะผลักดันงบประมาณประจำปี 2567-2568 กว่า 3,000 ล้านบาท ให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้ก่อสร้างตลอดแนว ซึ่งจะแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ไม่ให้ซ้ำรอยปี 2554


นอกจากนี้ ยังแนะให้กรมชลประทาน ทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสำคัญๆ ซึ่งมักใช้อ้างอิงสถานการณ์น้ำ เช่น สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สถานี C.29 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจทาสี แบ่งเป็น สีเขียว เหลือง แดง ที่มาตรวัดระดับน้ำ หรือติดธงแบบเดียวกับที่สถานีวัดน้ำ M.7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนจะได้ทราบว่า ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในภาวะที่ยังปลอดภัย เฝ้าระวัง หรืออันตราย เพราะการรายงานเพียงตัวเลขระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว หากประชาชนไม่เข้าใจจะสร้างความตื่นตระหนกได้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า  การระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แจ้งเตือนให้กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เฝ้าระวัง โดยอาจมีระดับสูงขึ้นอีก ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคมนี้ ทางกรมชลประทานใช้ทุกระบบบริหารจัดการ ทั้งเร่งระบายตามทางน้ำหลัก โดยควบคุมการปิด-เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเล ได้แก่ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังผันน้ำส่วนหนึ่งไปทางฝั่งตะวันออกไปยังแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกอ่าวไทย ล่าสุดเริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ 10 ทุ่งแล้ว

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้ปิดประตูระบายน้ำอาคารชลประทานตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนุน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในคลองสายต่างๆ ส่วนที่จังหวัดปทุมธานี ควบคุมการระบายน้ำในคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบายน้ำของพื้นที่ตอนล่าง เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมเสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหาย รวมถึงควบคุมการระบายน้ำที่ไซฟอนพระธรรมราชาและประตูระบายน้ำพระธรรมราชา คลองระพีพัฒน์แยกใต้ด้วย อีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 16 จุด


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460.- สำนักข่าวไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ย้ำให้นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขอุทกภัยประจำปีที่วางไว้ ยืนยันว่า ปีนี้ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี 54 แน่นอน พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่ง ได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุด

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้รับรายงานว่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีพนังกั้นน้ำนั้น ยังมีพื้นที่ที่เว้นช่วง ไม่ได้ก่อสร้าง 10 จุด จึงจะผลักดันงบประมาณประจำปี 2567 -2568 กว่า 3 พันล้านบาทให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้ก่อสร้างตลอดแนวซึ่งจะแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ไม่ให้ซ้ำรอยปี 2554

นอกจากนี้ยังแนะให้กรมชลประทานทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสำคัญๆ ซึ่งมักใช้อ้างอิงสถานการณ์น้ำเช่น สถานี C. 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สถานี C. 29 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจทาสีแบ่งเป็น สีเขียว เหลือง แดงที่มาตรวัดระดับน้ำหรือติดธงแบบเดียวกับที่สถานีวัดน้ำ M. 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนจะได้ทราบว่า ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในภาวะที่ยังปลอดภัย เฝ้าระวัง หรืออันตราย เพราะการรายงานเพียงตัวเลขระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว หากประชาชนไม่เข้าใจจะสร้างความตื่นตระหนกได้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า  การระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แจ้งเตือนให้กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานีเฝ้าระวัง โดยอาจมีระดับสูงขึ้นอีกระหว่าง 7-10 ตุลาคมนี้ ทางกรมชลประทานใช้ทุกระบบบริหารจัดการ ทั้งเร่งระบายตามทางน้ำหลัก โดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลได้แก่ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังผันน้ำส่วนหนึ่งไปทางฝั่งตะวันออกไปยังแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกอ่าวไทย ล่าสุดเริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ 10 ทุ่งแล้ว

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้ปิดประตูระบายน้ำอาคารชลประทานตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนุน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในคลองสายต่างๆ ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีควบคุมการระบายน้ำในคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบายน้ำของพื้นที่ตอนล่าง เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมเสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ำเพื่อป้องกันความเสียหาย รวมถึงควบคุมการระบายน้ำที่ไซฟอนพระธรรมราชาและประตูระบายน้ำพระธรรมราชา คลองระพีพัฒน์แยกใต้ด้วย อีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี 16 จุด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน กรมชลประทานหมายเลข 1460.- สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“ถาวร” น้ำตาคลอ เจ็บปวดหลังศาล รธน.วินิจฉัยสิ้นสภาพ ส.ส.

“ถาวร” น้ำตาคลอ เจ็บปวดหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสิ้นสภาพ ส.ส. “ยอมรับแต่ไม่เชื่อถือ” ทำให้ต้องพ้นสมาชิกพรรค ปชป. หลังเป็นสมาชิกมา 53 ปี ขอโทษผู้ใหญ่ทำให้พรรคมัวหมอง

กรมอุทยานฯ ป้องปรามชาวบ้านทำลานกางเต็นท์ในเขตอุทยาน

กาญจนบุรี 8 ธ.ค. -กรมอุทยานฯ เข้าแจ้งเตือนประชาชน เปิดลานกางเต็นท์และให้บริการเช่าเต็นท์เพื่อกิจการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 2 แสน

ข่าวแนะนำ

เคลื่อนกายสังขาร ส่ง “แม่ชีศันสนีย์” วาระสุดท้าย

หลังเย็นวานนี้เป็นช่วงเวลาสิ้นแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน บ่ายวันนี้บรรดาศิษยานุศิษย์ได้ร่วมจัดพิธีเคลื่อนขบวนกายสังขารแม่ชี เพื่อแสดงกตัญยุตา แสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้าย

ผบ.ทหารสูงสุดอินเดียเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก

ผบ. ทหารสูงสุดอินเดีย เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก กลางป่าใกล้กับเมืองคูนัวร์ ในรัฐทมิฬนาฑู พร้อมกับภรรยาและคนอื่นๆ บนเครื่อง รวม 13 คน

ปิดฉากคดีล่าเสือดำ “เปรมชัย” นอนคุก

คดีล่าเสือดำ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ส่งผลให้นายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอำเภอทองผาภูมิทันที

ศาล รธน.ชี้ 5 กปปส.สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส.ตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 7 เม.ย.64

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ 5 กปปส. สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 7 เม.ย. 64 ให้จัดเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน  45 วัน เลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อภายใน 7 วัน