fbpx

ปตท.แจ้งคำพิพากษา ข้อพิพาทกับ “อาร์พีซีจี”

กรุงเทพฯ 23 มิ.ย.-ปตท. แจ้งคำพิพากษาข้อพิพาทกับ อาร์พีซีจี สุดท้ายศาลแพ่งสั่งให้ 2 ฝ่ายจ่ายซึ่งกันและกันตามอนุญาโตตุลาการ โดย ปตท.ระบุจะหักลบกลบหนี้ระหว่างกัน ยอดบวกต่อ ปตท.ประมาณ 600 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.แจ้ง ตลท. โดย รายงานคําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง ปตท. กับบริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการระหว่างกัน สรุปได้ดังนี้


  1. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552หมายเลขแดงที่ 23/2559RPCG เรียกร้องให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากมีคําชี้ขาดให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายในอัตรา 390,000,000 บาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด (25 มีนาคม 2559) คิดเป็นเงินประมาณ 1,600ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการคํานวณข้างต้น นับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ ปตท. ชําระเงินครบถ้วน และต่อมา ปตท. ยื่นคําร้องต่อขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดต่อศาลแพ่งและ RPCG ยื่นคําร้องขอให้บังคับตามคําชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562ศาลแพ่งมีคําพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ปตท. จึงใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา
  2. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 78/2555 หมายเลขแดงที่ 37/2560ปตท. เรียกร้องค่าผลิตภัณฑ์ค้างชําระจาก RPCG ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดโดยมติเอกฉันท์ให้ RPCG จ่ายเงินจํานวน 1,555,275,403.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.375 ต่อปี คิดจากต้นเงินจํานวน 1,518,108,737.16 บาท นับถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาท (18 พฤษภาคม 2555) จนกว่าจะชําระเสร็จ และต่อมา ปตท. ยื่นคําร้องขอบังคับตามคําชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และ RPCG ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562ศาลแพ่งมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ปตท. จึงใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศาลแพ่งนัดฟังคําพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองคดีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้

  1. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552หมายเลขแดงที่ 23/2559ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ายเงินแก่ RPCG เป็นจํานวนประมาณ 2,200ล้านบาทภายใน30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา
  2. ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 78/2555 หมายเลขแดงที่ 37/2560ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ RPCG ต้องจ่ายเงินแก่ ปตท. เป็นจํานวนประมาณ 2,800ล้านบาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา

ปตท. จักได้ดําเนินการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ ปตท. ต้องชําระแก่ RPCG ในข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552หมายเลขแดงที่ 23/2559ดังกล่าวข้างต้นต่อไป-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ขยายช่วยแรงงาน-ผู้ประกอบการจังหวัดแดงเข้ม

ที่ประชุมครม.ขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

รวบหนุ่มเเสบ ทำฟ้าทะลายโจรปลอม

รวบหนุ่มสุดแสบ! ลักลอบผลิตฟ้าทะลายโจรปลอม นำผงบอระเพ็ดใส่เเทน ค้นบ้านเจอขวดเปล่าเตรียมบรรจุ 60,000 ขวด คาดหากหลุดออกสู่ตลาด ผู้ซื้อเคราะห์ร้ายอาจได้ฟ้าทะลายโจรปลอมเพียบ

สธ.จัดหน่วย CCR Team จากภูมิภาค 39 ทีมช่วยดูแลโควิด กทม.เริ่มพรุ่งนี้

ปลัด สธ.เผยจัดบุคลากรจากภูมิภาคเข้าร่วม CCR Team รวม 39 ทีม ช่วยควบคุมโควิด-19 พื้นที่ กทม.ช่วงล็อกดาวน์ วันที่ 4-10 ส.ค.64 ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 2.5 แสนราย

ขยายช่วยแรงงาน-ผู้ประกอบการจังหวัดแดงเข้ม

ที่ประชุมครม.ขยายมาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ปรับกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 60,000 ล้านบาท

“แต้ว” สร้างประวัติศาสตร์ นักชกหญิงไทยคนแรกคว้าเหรียญโอลิมปิก

“แต้ว” สุดาพร สีสอนดี สร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักชกหญิงคนแรกของไทย คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์