fbpx

หลักของการกินอยู่ปลอดภัย

รายงานพิเศษ “กินอยู่ปลอดภัย” วันนี้ คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ จะพาไปดูหลักของการกินอยู่ปลอดภัย ไม่นำเชื้อปนเปื้อนเข้าร่างกาย โรงงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาหารทั้งหมดต้องใช้หลัก FOOD SAFETY อย่างไร

กินอยู่ปลอดภัย : food safety process

หลักของการกินอยู่ปลอดภัยคือทำอย่างไรให้เราปลอดภัย ไม่นำเชื้อปนเปื้อนเข้าร่างกาย ซึ่งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาหารทั้งหมดต้องใช้หลัก FOOD SAFETY