fbpx

วันแรก องค์การเภสัชกรรมเปิดขาย ATK ราคา 35 บาท

วันแรกที่องค์การเภสัชกรรมเปิดจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK ราคา 35 บาทต่อชุด ผ่านร้านขายยาสาขาทั้ง 8 แห่ง ซึ่งบรรยากาศที่สาขาราชเทวีสำนักงานใหญ่มีประชาชนไปรอคิวซื้อกันคึกคัก คิวแรกตั้งแต่ 05.00 น. ซึ่งมีเสียงสะท้อนของประชาชนด้วยว่า อยากให้รัฐทำราคาถูกแบบนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงมากกว่านี้ ด้านองค์การเภสัชกรรมก็ยืนยันว่าจะมีเข้ามาต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ ยืนยันว่ามีเพียงพอ และเตรียมประมูลเพิ่มอีก 6 ล้านชุดด้วย