fbpx

ยันรัฐบาลไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน-สื่อ

โฆษกรัฐบาล รับหนังสือจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เห็นพ้องร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม ยืนยันรัฐบาลไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน

6 องค์กรสื่อ แถลงเหตุชุมนุม ขออดกลั้น ไม่เห็นด้วยใช้ความรุนแรง

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ แถลงการณ์เหตุชุมนุม #ม็อบ20มีนา ขอทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น ไม่เห็นด้วยกับการก่อความรุนแรงทุกรูปแบบ

6 องค์กรวิชาชีพสื่อฯ ออกแถลงการณ์การทำหน้าที่ในสถานการณ์ขัดแย้ง

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ออกแถลงการณ์ เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง