fbpx

เชียงใหม่แจ้งมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง กักตัว 14 วัน

ติดโควิด-19 เชียงใหม่ พุ่งพรวด ล้วนเกี่ยวข้องสถานบันเทิง สั่งปิดสถานบริการ 7 วัน ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงกักตัว 14 วัน เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วย 9 เม.ย.