fbpx
อบต.คู้ยายหมี สอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 และโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซม ม.1,2,10,15,17, 5 ต.คู้ยายหมี

อบต.คู้ยายหมี สอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 และโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซม ม.1,2,10,15,17, 5 ต.คู้ยายหมี

อบต.คู้ยายหมี   อ.สนามชัยเขต  ฉะเชิงเทรา  สอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 และโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซม  ม.1,2,10,15,17,…

เทศบาล ต.เนินพระ สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองทับมาเร่งด่วน ช่วงที่ 1, 2, 3 จำนวน 3 โครงการ

เทศบาล ต.เนินพระ สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองทับมาเร่งด่วน ช่วงที่ 1, 2, 3 จำนวน 3 โครงการ

เทศบาล ต.เนินพระ  อ.เมือง ระยอง สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองทับมาเร่งด่วน  (ความยาว 1 ฝั่งคลอง) ช่วงที่ 1, 2, 3 …

อบต.ห้วยเกตุ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม. 1,2,4,5,6,7,8,9 จำนวน 10 แห่ง อบต.ห้วยเกตุ

อบต.ห้วยเกตุ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม. 1,2,4,5,6,7,8,9 จำนวน 10 แห่ง อบต.ห้วยเกตุ

อบต.ห้วยเกตุ  อ.ตะพานหิน  พิจิตร  สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม. 1,2,4,5,6,7,8,9  จำนวน 10 แห่ง อบต.ห้วยเกตุ …

อบต.บ้านกิ่ว สอบราคาวางท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านกิ่วพัฒนา ม.10 ไปหา ม.5,6,4,1,2,9 ต.บ้านกิ่ว

อบต.บ้านกิ่ว สอบราคาวางท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านกิ่วพัฒนา ม.10 ไปหา ม.5,6,4,1,2,9 ต.บ้านกิ่ว

อบต.บ้านกิ่ว   อ.แม่ทะ  ลำปาง  สอบราคาวางท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านกิ่วพัฒนา ม.10 ไปหา ม.5,6,4,1,2,9 …

อบต.บ้านลี่ สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจร คสล. ม. 1,2,3 และ 4 ต.บ้านลี่

อบต.บ้านลี่ สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจร คสล. ม. 1,2,3 และ 4 ต.บ้านลี่

อบต.บ้านลี่   อ.บางปะหัน  พระนครศรีอยุธยา  สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจร คสล. ม. 1,2,3 …

อบต.บ้านสระ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านสระ 6 เส้นทาง (ม.1,2,5,6,9และ 10)

อบต.บ้านสระ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านสระ 6 เส้นทาง (ม.1,2,5,6,9และ 10)

อบต.บ้านสระ  อ.สามชุก  สุพรรณบุรี  สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านสระ 6 เส้นทาง (ม.1,2,5,6,9และ 10) …

องค์การขนส่งมวลชน สอบราคาให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 1,2,3 และ 8

องค์การขนส่งมวลชน สอบราคาให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 1,2,3 และ 8

องค์การขนส่งมวลชน ห้วยขวาง  กทม. สอบราคาให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 1,2,3 และ  8 …

อบต.ท่าอ่าง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,9 รวม 4 โครงการ

อบต.ท่าอ่าง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,9 รวม 4 โครงการ

อบต.ท่าอ่าง  อ.โชคชัย นครราชสีมา สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,9  รวม 4 โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล….

อบต.บ้านใหม่ สอบราคาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดเจดีย์ – วัดสายชล ม.1,2,3,5 ต.บ้านใหม่

อบต.บ้านใหม่ สอบราคาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดเจดีย์ – วัดสายชล ม.1,2,3,5 ต.บ้านใหม่

อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา สอบราคาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีโอเวอร์เลย์ สายวัดเจดีย์ – วัดสายชล ม.1,2,3,5  ต.บ้านใหม่…

อบต.บึงบัว สอบราคาซ่อมแซมผิวทางสายบ้านบึงบัว – บ้านหนองโสน ม.1,2,4,12

อบต.บึงบัว สอบราคาซ่อมแซมผิวทางสายบ้านบึงบัว – บ้านหนองโสน ม.1,2,4,12

อบต.บึงบัว  อ.วชิรบารมี พิจิตร สอบราคาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึงบัว –  บ้านหนองโสน ม.1,2,4,12  ต.บึงบัว…

อบต.บางขุนกอง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางขุนกอง – บ้านวัดไทยเจริญ ม.1,2,3 ต.บางขุนกอง

อบต.บางขุนกอง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางขุนกอง – บ้านวัดไทยเจริญ ม.1,2,3 ต.บางขุนกอง

อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางขุนกอง – บ้านวัดไทยเจริญ ม.1,2,3  ต.บางขุนกอง…

1 2 3 4