fbpx

ปลัด สธ.เร่งฉีดวัคซีน 12 เขตสุขภาพ

ปลัดสาธารณสุข ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน 12 เขตสุขภาพ ตั้งเป้าเร่งรัดการฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่า 3.5 แสนโดสต่อวัน เน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์