fbpx

เรื่องง่ายใกล้ตัว : บสย.จับมือบองมาร์เช่ ตั้งศูนย์ “หมอหนี้ บสย.พบ SMEs”

• บสย.จับมือบองมาร์เช่ ตั้งศูนย์ “หมอหนี้ บสย.พบ SMEs”• บสย. FA Center ให้คำปรึกษาฟรี แก้ปัญหาหนี้ แนะช่องทางธุรกิจ• ธ.ก.ส.หนุนทุเรียนแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มอำนาจต่อรอง พัฒนาช่องทางจำหน่าย• ธ.ก.ส.หนุนคนรุ่นใหม่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทำสวนทุเรียน สมาร์ทฟาร์เมอร์