fbpx

บราซิลไม่อนุมัติใช้วัคซีนสปุตนิก-วี เพราะเสี่ยงมากไป

หน่วยงานควบคุมด้านสุขภาพของบราซิลไม่อนุมัติการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของรัสเซีย หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สปุตนิก-วี ตามคำร้องขอของผู้ว่าการรัฐต่าง ๆ ในบราซิลที่ต้องการใช้วัคซีนดังกล่าวเพื่อรับมือกับการระบาดระลอกสองที่รุนแรง