fbpx

บัตรเลือกตั้งกี่ใบจะได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ที่มุมมอง

“ชัยวุฒิ” ชี้ บัตรเลือกตั้งใบเดียว จะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ อยู่ที่มุมมอง เพราะบริบทการเมืองเปลี่ยนแปลงได้