fbpx

รพ.สมุทรปราการ เริ่มให้บริการ “30 บาทรักษาทุกที่”

สมุทรปราการ 17 ม.ค.- รพ.สมุทรปราการ เริ่มดำเนินการ “30 บาทรักษาทุกที่” เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว พร้อมซักซ้อมเจ้าหน้าที่-ระบบไอที ระบุตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 มีผู้ใช้บริการแล้ว 250 ราย