fbpx

โรงพยาบาลพระสงฆ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ช่วงนี้หลายหน่วยงานได้เข้ามาดูแลและจัดระเบียบของพระสงฆ์กันมากขึ้น แต่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่คอยดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับพระสงฆ์ที่มีอาการอาพาธมาอย่างยาวนาน โดยดูแลรักษาถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด