fbpx

อัฟกานิสถานสร้างโรงพยาบาลรองรับผู้บาดเจ็บจากแผ่นดินไหว

อัฟกานิสถานสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้บริการแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในอัฟกานิสถาน เมื่อสัปดาห์ก่อน