fbpx

คปภ.บูรณาการเยียวยาประชาชน

คปภ. บูรณาการลงพื้นที่ กรณีโรงงานพลาสติกระเบิด ย่านบางพลี พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานด้านประกันภัยแบบครบวงจร เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่