fbpx

“โฆษกแรงงาน” แจงสมัครผู้ประกันตน ม.40 ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง-บัตรสวัสดิการฯ

โฆษกกระทรวงแรงงาน แจงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่กระทบการใช้สิทธิบัตรทอง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ