fbpx

ย้ำขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

โฆษกรัฐบาลย้ำ นายกฯ ขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม “ทางบก-ทางราง-ทางน้ำ” ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 5G ครอบคลุมทั่วประเทศ ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านแรงอันดับต้นๆ ของโลก