fbpx

เร่งรัดรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 เสนอโครงการระยะที่ 2

รมว.คมนาคม สั่งการรถไฟฯ กำกับดูแลการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ให้คืบหน้าตามแผน และเร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย