fbpx

แกมเบียขอลาออกจากการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศ

แกมเบียได้แสดงเจตจำนงถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศ (ไอซีซี) นับเป็นประเทศที่ 3 ในแอฟริกาต่อจากแอฟริกาใต้และบูรุนดีที่ยืนยันจะออกจากไอซีซี

แอฟริกาใต้ยืนยันจะถอนตัวจากไอซีซี

แอฟริกาใต้ยืนยันจะถอนตัวจากศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเป็นอุปสรรคต่อการทำตามพันธกิจให้ความคุ้มกันทางการทูต นับเป็นประเทศแรกของโลกที่จะออกจากศาลนี้

แอฟริกาใต้มีสนามบินพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของทวีป

เมืองจอร์จ ริมฝั่งทางใต้ของแอฟริกาใต้ มีท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในการทำงานทุกอย่างเป็นแห่งแรกของภูมิภาค

สารคดีโลก : ฉลามขาวยักษ์แอฟริกาใต้ใกล้สูญพันธุ์

สารคดีโลกวันนี้พาไปชมภารกิจสำรวจจำนวนฉลามขาวยักษ์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์ของคณะนักวิจัยในแอฟริกาใต้

หญิงชาวแอฟริกาใต้ถูกลงโทษจำคุกจากการลักพาตัวทารกเมื่อ 19 ปีก่อน

ศาลแอฟริกาใต้ตัดสินในวันนี้ลงโทษสตรีชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งให้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 10 ปี จากความผิดที่เธอไปลักพาตัวทารกแรกเกิด

1 7 8 9