fbpx

น้ำแม่น้ำยมสายเก่าเริ่มสูง หลังสุโขทัยระบายน้ำ

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสายเก่า ช่วงผ่านสะพานท่านช้าง-วังน้ำเย็น อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เริ่มสูงขึ้น 3-5 ซม. หลัง จ.สุโขทัย ระบายน้ำเข้าสู่คลองหกบาท