fbpx

ปตท.สผ. เร่งแผนผลิต จี 1/61 ติดตั้งแท่นผลิตแท่นแรกแล้ว

แหล่งก๊าซในอ่าวไทย เป็นเส้นเลือดใหญ่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศมาอย่างยาวนาน และ ปตท.สผ. บริษัทของ คนไทย ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC เป็นรายแรกของประเทศ พร้อมย้ำเร่งกำลังผลิตตามเป้าหมายเพื่อความมั่นคง พลังงานไทยอย่างเต็มที่ ติดตามจากรายงาน