fbpx

ผู้เอาประกัน เอเชียประกันภัย ยื่นข้อเรียกร้องถึงคลัง

กลุ่มผู้เอาประกัน ยื่นข้อเรียกร้องถึงกระทรวงคลัง ขอเงินชดเชยจากกรณี บ.เอเชียประกันภัยถูกสั่งปิดกิจการ