fbpx

ยังไม่มีหลักฐานชี้ผู้หญิงทำสีผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “ผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60%” กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันว่าผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม