fbpx

วิจัยคุณสมบัติทางยาจากเลือด “ตัวเงินตัวทอง” หวังพิชิตโควิด-มะเร็ง

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางยาจากเลือด “ตัวเงินตัวทอง” หวังพิชิตมะเร็ง, โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ ครั้งแรกของโลก