fbpx

เลยเดินหน้าฉีดวัคซีนตามปกติ หลังได้รับจัดสรร 14,600 โดส

ผู้ว่าฯ เลย ออกหนังสือด่วนที่สุด ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการยกเลิกใบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด และเดินหน้าฉีดตามปกติ หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนรวม 14,600 โดส