fbpx

กวาดล้าง “เยลลี่ลูกตา” ย่านตลาดสำเพ็ง มูลค่ากว่า 3 แสน

อย. ร่วมกับ ปคบ. ปูพรมกวาดล้างผู้ลักลอบจำหน่ายขนมเยลลี่ลูกตา ไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มีฉลากภาษาไทย ย่านตลาดสำเพ็ง มูลค่ากว่า 300,000 บาท เตือนผู้ปกครองระมัดระวังอย่าให้บุตรหลานซื้อขนมเยลลี่ดังกล่าวมารับประทาน เนื่องจากยังไม่ผ่านการรับรองจาก อย.