fbpx

นักวิ่งรวมตัวจุดคบเพลิงวิ่ง ประจานไฟส่องสว่างชำรุด

นักวิ่งรวมตัวจุดคบเพลิงวิ่ง เปิดเพลงเต้นบนถนนพุทธภูมิ ประจานไฟประติมากรรมส่องสว่างชำรุดนับปี ร้องไปทุกหน่วยงานไร้การแก้ไข