fbpx

กรมเจ้าท่าจับมือ ททท. เปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจไปกับสุข”

กรมเจ้าท่า ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจไปกับสุข”