fbpx

เซ็นทรัลพัฒนาเปิดแผน 4 ธุรกิจลงทุน 1.2 แสนล้านบาท

เซ็นทรัลพัฒนา เปิดแผน 4 ธุรกิจหลักเติบโตทั่วประเทศ ด้วยแผนลงทุน 5 ปี มูลค่า 120,000 ล้านบาท พัฒนาทุกธุรกิจรวมกันกว่า 180 โครงการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คาดเปิดให้บริการได้ในวันนี้

CPN ปิดอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ช่วงเช้าวันนี้ เพื่อตรวจสอบหลังเกิดไฟไหม้ คาดเปิดให้บริการได้ในวันนี้