fbpx

ถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าแยกพระราม9 รถมาก

การจราจรเช้าวันพฤหัสบดี ถนนรัชดาภิเษก ขาเข้า มุ่งหน้าแยกพระราม9 เข้าถนนอโศกมนตรี รถมาก ท้ายสะสมแยกเทียมร่วมมิตร

ถ.สามเสนจากแยกศรีย่านมุ่งแยกวชิระ-ซังฮี้ รถมาก

ถนนสามเสน จากแยกศรีย่าน มุ่งหน้าแยกวชิระ – ซังฮี้ รถมาก ส่วนถนนพิษณุโลก ขาเข้า มุ่งหน้าแยกยมราช ไปอุรุพงษ์ รถหนาแน่น

ถนนเพชรบุรี มุ่งหน้าแยกมิตรสัมพันธ์ รถเต็มช่องการจราจร

การจราจรเช้าวันพฤหัสบดี ถนนเพชรบุรี จากใต้ด่วนเพชรบุรี มุ่งหน้าแยกมิตรสัมพันธ์ เข้าแยกอโศก-เพชรบุรี รถหนาแน่น เต็มช่องการจราจร

ใต้ด่วนดินแดง มุ่งอนุสาวรีย์ชัยฯ รถหนาแน่น

การจราจรเช้าวันพฤหัสบดีถนนดินแดง จากแยกใต้ทางด่วนดินแดง มุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รถหนาแน่น เคลื่อนตัวได้ช้า