fbpx

เจรจาซื้อคืนบ้านให้ยาย 4 พี่น้องไม่สำเร็จ ยายทำใจเตรียมย้ายพรุ่งนี้

วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปช่วยเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอซื้อบ้านคืนให้คุณยาย 4 พี่น้องที่สุโขทัยแต่ล้มเหลว ซึ่งคุณยายทั้ง 4 คน แม้จะเสียใจแต่เริ่มทำใจได้ และเตรียมย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ โดยใช้เงินที่คนไทยร่วมบริจาคซื้อให้คุณยายทั้ง 4 ได้มีที่อยู่อาศัยในบั้นปลายชีวิต