fbpx

ตั้งบังเกอร์-วางกระสอบทราย เตรียมรับน้ำเหนือ

แม่น้ำน้อยเริ่มทรงตัว หลายจุดในพื้นที่ อ.บางบาล น้ำแห้งแล้ว แต่พบตลิ่งทรุดยาวกว่า 400 เมตร ยายวัย 85 ปี บ้านริมตลิ่งนอนผวา ห่วงน้ำท่วมสูง ตลิ่งทรุด หอบบ้านลอยไปกับน้ำ ขณะที่วัดไชยวัฒนาราม เร่งตั้งบังเกอร์ วางกระสอบทราย เพราะไม่วางใจ แม้ระดับน้ำเจ้าพระยาเริ่มทรงตัว