fbpx

“นายก-พล.อ.ประวิตร” ออกจากทำเนียบฯ

นายกฯ เลื่อนวาระงานช่วงบ่ายเร็วขึ้น ก่อนออกจากทำเนียบฯ ทั้งที่ไม่มีกำหนดงานข้างนอก ขณะที่ “พล.อ.ประวิตร” ยังงดให้สัมภาษณ์สื่อ ออกจาทำเนียบหลังประชุมเสร็จทันที