fbpx

นายกฯ สั่งเร่งควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ

นายกฯ ห่วงใยเกษตรกร สั่งเร่งควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ เพิ่มความเข้มงวดป้องกันลักลอบนำเข้า ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณามาตรการเยียวยา