fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนอันตรายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน ลมกระโชกแรง จึงออกประกาศเตือนเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน หรือ โทร. 1129

PEA เตือนระวังภัยจากพายุฝน

PEA เตือนหากพบพายุฝนลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด อย่าเข้าใกล้ ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center

PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA พร้อมให้บริการ และดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย

MEA พร้อมให้บริการ และดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ