fbpx

สรรพากรยอมหักกลบกำไรขาดทุนก่อนหักภาษีกำไรคริปโทฯ

กรมสรรพากร ยอมหักกลบกำไรขาดทุนก่อนหักภาษีกำไรคริปโทฯ ยกเว้นภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 สำหรับซื้อขายในตลาด เตรียมเสนอคลังออก พ.ร.ฎ.ยกเว้น VAT พร้อมหารือร่วมกำหนดแนวทางส่งเสริมลงทุนคริปโทฯ ระยะยาว ขณะที่ภาคเอกชนพอใจ ขอผลักดันแผนส่งเสริมการลงทุนระยะยาว